8/F Tak Cheung Bld.
22-24 Wing Lok Street
Sheung Wan
Hong Kong